Μετρητής λέξεων

Μετρητής λέξεων - Με τον μετρητή χαρακτήρων, μπορείτε να μάθετε τον αριθμό των λέξεων και των χαρακτήρων του κειμένου που εισαγάγατε ζωντανά.